Category: Stotras

Sri-Durga-Saptaslokam Hindu temples guide 0

Sri Durga Saptha Slokam | Telugu Stotras

శ్రీ దుర్గాసప్తశ్లోకీ : శివ ఉవాచ- దేవీ త్వం భక్తసులభే సర్వకార్యవిధాయిని | కలౌ హి కార్యసిద్ధ్యర్థముపాయం బ్రూహి యత్నతః || దేవ్యువాచ- శృణు దేవ ప్రవక్ష్యామి కలౌ సర్వేష్టసాధనమ్ | మయా తవైవ స్నేహేనాప్యంబాస్తుతిః ప్రకాశ్యతే || ఓం అస్య శ్రీ దుర్గా సప్తశ్లోకీ స్తోత్రమంత్రస్య...

Sri Mahishasura-martdhini-stotram Hindu temples guide 0

Sri Mahishaasura Mardhini Stotram | Telugu Stotras

శ్రీ మహిషాసుర మర్ధినీ స్తోత్రము : అయి గిరినందిని నందితమేదిని విశ్వ-వినోదిని నందనుతే గిరివర వింధ్య-శిరో‌உధి-నివాసిని విష్ణు-విలాసిని జిష్ణునుతే | భగవతి హే శితికంఠ-కుటుంబిణి భూరికుటుంబిణి భూరికృతే జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే     || 1 || సురవర-హర్షిణి దుర్ధర-ధర్షిణి దుర్ముఖ-మర్షిణి హర్షరతే త్రిభువన-పోషిణి...

Sri-mahalakshmi ashtakam Hindu temples guide 0

Sri Mahalaxmi Devi Ashtakam | Telugu Stotras

శ్రీ మహాలక్ష్మష్టకమ్ : శ్రీ మహాలక్ష్మీ ఆలయాలు ప్రధానంగా కొల్హాపూర్ మహాలక్ష్మీ మరియు విశాఖపట్నంలో కనకమహాలక్ష్మీ ఆలయాలు కలవు. ఇంద్ర ఉవాచ – నమస్తే‌உస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే | శంఖచక్ర గదాహస్తే మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 1 || నమస్తే గరుడారూఢే కోలాసుర భయంకరి...

Arunachalam Shiva Namalu 0

Arunachalam Siva Namalu | Giripradakshana | Tiruvannamalai Temple Information in Telugu

అరుణాచలం లో చదవాల్సిన శివ నామాలు : అరుణాచలం పంచభూత శివలింగాలలో అగ్ని లింగం. ఈ ఆలయం తమిళనాడు రాష్ట్రం లో కలదు. అక్కడి వారు తిరుణామలై అని పిలుస్తారు. అరుణాచలంలో కొండనే శివ లింగంగా కొలుస్తారు. కొండ చుట్టూ ప్రతిరోజూ చిన్న పిల్లల నుంచి ముసలివారు...

Sri Annapurna-astakam Hindu temples guide 0

Sri Annapurna Devi Ashtakam | Telugu Stotras

శ్రీ అన్నపూర్ణాష్టకామ్ : రచన: ఆది శంకరాచార్య నిత్యానందకరీ వరాభయకరీ సౌందర్య రత్నాకరీ నిర్ధూతాఖిల ఘోర పావనకరీ ప్రత్యక్ష మాహేశ్వరీ | ప్రాలేయాచల వంశ పావనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ || 1 || నానా రత్న విచిత్ర భూషణకరి హేమాంబరాడంబరీ ముక్తాహార విలంబమాన విలసత్-వక్షోజ...

Sri-lalitha-pancharatna-stotram Hindu temples guide 0

Sri Lalitha Pancharatnam Stotram | Telugu Stotras

శ్రీ లలితా పంచరత్న స్తోత్రం : ప్రాతః స్మరామి లలితావదనారవిందం బింబాధరం పృథులమౌక్తికశోభినాసమ్ ఆకర్ణదీర్ఘనయనం మణికుండలాఢ్యం మందస్మితం మృగమదోజ్జ్వలఫాలదేశమ్    || 1 || ప్రాతర్భజామి లలితాభుజకల్పవల్లీం రక్తాంగుళీయలసదంగుళిపల్లవాఢ్యామ్ మాణిక్యహేమవలయాంగదశోభమానాం పుండ్రేక్షుచాపకుసుమేషుసృణీర్దధానామ్     || 2 || ప్రాతర్నమామి లలితాచరణారవిందం భక్తేష్టదాననిరతం భవసింధుపోతమ్ పద్మాసనాదిసురనాయకపూజనీయం పద్మాంకుశధ్వజసుదర్శనలాంఛనాఢ్యమ్     || 3 ||...

Gayatri-astotra shatanaamavalli Hindu temples guide 0

Sri Gayatri Devi Ashtotara shatanamavalli | Telugu Stotras

శ్రీ గాయత్రీ దేవి అష్టోత్తర శతనామావాళి: ఓం తరుణాదిత్య సంకాశాయై నమః ఓం సహస్రనయనోజ్జ్వలాయై నమః ఓం విచిత్ర మాల్యాభరణాయై నమః ఓం తుహినాచల వాసిన్యై నమః ఓం వరదాభయ హస్తాబ్జాయై నమః ఓం రేవాతీర నివాసిన్యై నమః ఓం ప్రణిత్యయ విశేషఙ్ఞాయై నమః ఓం యంత్రాకృత...

Shree AnanataPadmanabhSwamy ashtatara shatanamavalli Hindu temples guide 0

Sri Anantapadmanabha Swami Ashtotara shatanamavalli | Telugu Stotras

శ్రీ అనంతపద్మనాభ స్వామి అష్టోత్తరం : ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః ఓం కమలానాథాయ నమః ఓం వాసుదేవాయ నమః ఓం సనాతనాయ నమః ఓం వసుదేవాత్మజాయ నమః ఓం పుణ్యాయ నమః ఓం లీలామానుషవిగ్రహాయ నమః ఓం శ్రీవత్సకౌస్తుభధరాయ నమః ఓం యశోదావత్సలాయ నమః ఓం హరయే...

anjaneya dandakam 1

Anjaneya Dandakam Lyrics and PDF Download | Telugu Stotras PDF Download

ఆంజనేయ దండకం – Hanuman Dandakam శ్రీ ఆంజనేయ దండకం తెలుగునాట చాలా తరాలనుండి ప్రాచుర్యంలో ఉన్నది. ఆంజనేయస్వామివారి మహిమ, సుగుణాలు, సాధించిన ఘనకార్యాలు, రక్షణ, అనుగ్రహం మొదలైనవన్నీ ఈ దండకంలో పొందుపర్చబడ్డాయి. ఇందులో సంస్కృత పదాలు పొదగబడటంవల్ల శబ్దశక్తి, మంత్రశక్తి కలిగి ఉంది. తెలుగుభాషలో క్రియాపదాలు,...