Category: Astakam

Kalabhairava Swami 1

Sri Kalabhairava Ashtakam | Telugu Stotras

కాలభైరవ అష్టకమ్ రచన : శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య స్వామి విరచిత దేవరాజసేవ్యమానపావనాఙ్ఘ్రిపఙ్కజం వ్యాలయజ్ఞసూత్రమిన్దుశేఖరం కృపాకరమ్ నారదాదియోగివృన్దవన్దితం దిగంబరం కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే    || 1 || భానుకోటిభాస్వరం భవాబ్ధితారకం పరం నీలకణ్ఠమీప్సితార్థదాయకం త్రిలోచనమ్ | కాలకాలమంబుజాక్షమక్షశూలమక్షరం కాశికా పురాధినాథ కాలభైరవం భజే    || 2 || శూలటఙ్కపాశదణ్డపాణిమాదికారణం...

sri subramanya karavalamba stotram Hindu temples guide 0

Sri Subramanya Swami Ashtakam Karavalamba Stotram | Telugu Stotrams

శ్రీ సుబ్రమణ్య స్వామి కరావలంబ స్తోత్ర అష్టకమ్ : హే స్వామినాథ కరుణాకర దీనబంధో శ్రీపార్వతీసుముఖ పంకజ పద్మబంధో శ్రీశాది దేవగణ పూజిత పాదపద్మ వల్లీస నాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 1 || దేవాధిదేవసుత దేవగణాధినాథ దేవేంద్రవంద్యమృదుపంకజమంజుపాద దేవర్షి నారద మునీంద్రసుగీత కీర్తే వల్లీస...

Sri Suryaastakam Hindu temples guide 0

Sri Surya Ashtakam | Telugu Stotrams

శ్రీ సూర్యా అష్టకమ్ : ఆదిదేవ నమస్తుభ్యం ప్రసీద మభాస్కర దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోస్తుతే || 1  || సప్తాశ్వ రధ మారూఢం ప్రచండం కశ్యపాత్మజం శ్వేత పద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం || 2 || లోహితం రధమారూఢం సర్వ లోక పితామహం...

sri-krishna astakam Hindu temples guide 0

Sri Krishna Ashtakam | Telugu Stotrams

శ్రీ కృష్ణా అష్టకమ్ : వసుదేవ సుతం దేవం కంస చాణూర మర్దనమ్ దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ || 1 || అతసీ పుష్ప సంకాశం హార నూపుర శోభితమ్ రత్న కంకణ కేయూరం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ || 2 || కుటిలాలక...

Kasi Viswanadha astakam Hindu temples guide 0

Sri Kasi Vishwanatha Ashtakam | Telugu Stotram.

శ్రీ కాశీ విశ్వనాథ అష్టకమ్ : గంగా తరంగ రమణీయ జటా కలాపం గౌరీ నిరంతర విభూషిత వామ భాగం నారాయణ ప్రియమనంగ మదాపహారం వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధమ్  || 1 || వాచామగోచరమనేక గుణ స్వరూపం వాగీశ విష్ణు సుర సేవిత పాద పద్మం...

Rajarajeswarai-astakam Hindu temples guide 1

Sri Rajarajeshwari Devi Ashtakam | Stotram

శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవి అష్టకమ్ : అంబా శాంభవి చంద్రమౌళిరబలాపర్ణా ఉమా పార్వతీ కాళీ హైమవతీ శివా త్రినయనీ కాత్యాయనీ భైరవీ సావిత్రీ నవయౌవనా శుభకరీ సామ్రాజ్యలక్ష్మీప్రదా చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ     || 1 || అంబా మోహిని దేవతా త్రిభువనీ ఆనందసందాయినీ వాణీ పల్లవపాణి...

Srisaila-bramaramba ashtakam Hindu temples guide 0

Srisaila Bramarambika Ashtakam | Telugu Stotras

శ్రీశైల భ్రమరాంబికాష్టకమ్ : రవిసుధాకర వహ్నిలోచన రత్నకుండల భూషిణీ ప్రవిమలంబుగ మమ్మునేలిన భక్తజన చింతామణీ అవని జనులకు కొంగుబంగారైన దైవశిఖామణీ శివుని పట్టపురాణి గుణమణి శ్రీగిరి భ్రమరాంబికా    ||1 || కలియుగంబున మానవులకును కల్పతరువై యుండవా వెలయగును శ్రీ శిఖరమందున విభవమై విలసిల్లవా ఆలసింపక భక్తవరులకు అష్టసంపద...

Shiva Stotras 1

Shivashtakam Stotram PDF Download | Telugu Stotras Download Now

శివాష్టకం లింగాష్టకం , కాలభైరవాష్టకం , శ్రీశైల సుప్రభాతం , విశ్వనాధాష్టకం , బిల్వాష్టకం , శివపంచాక్షర స్తోత్రం ఆడియో వినడటానికి మరియు ఉచితంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి .  : https://goo.gl/xenau2 ప్రభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం | జగన్నాథనాథం సదానందభాజం | భవద్భవ్యభూతేశ్వరం...

Lingashtakam Download 0

Lingashtaka Stotram PDF Download | Telugu Stotras Download Temples Guide

లింగాష్టకం స్తోత్రం బ్రహ్మమురారిసురార్చితలింగం – నిర్మలభాసితశోభితలింగం | జన్మజదుఃఖవినాశకలింగం – తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్‌| దేవమునిప్రవరార్చితలింగం – కామదహనకరుణాకరలింగం | రావణదర్పవినాశకలింగం – తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్‌| సర్వసుగంధిసులేపితలింగం – బుద్ధివివర్ధనకారణలింగం | సిద్ధసురాసురవందితలింగం – తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్‌| కనకమహామణిభూషితలింగం – ఫణిపతివేష్టితశోభితలింగం | దక్షసుయజ్ఞవినాశనలింగం – తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్‌|...